Handelsbetingelser

Generelle betingelser

Be Bold Iværksætter Netværk

 v/Camilla Rixen Andersen

Solvej 15 – 8700 Horsens

www.beboldnetvaerk.dk

CVR.nr. 40134514

Mail: admin@beboldnetvaerk.dk

___

De følgende betingelser gælder for kurser, 1:1 sessioner, workshops, shop & Bold Ladies Netværk.

Rettigheder

 Be Bold Iværksætter Netværk har alle rettigheder til forretningskoncepter, skriftligt materiale og uddannelsesmateriale udbudt af Be Bold Iværksætter Netværk.

Alt materiale udleveret af Be Bold Iværksætter Netværk er beskyttet i henhold til ophavsrets-og markedsføringsloven, hvorfor kopiering, hverken mekanisk, fotografisk eller med anden gengivelse samt eftergørelse af skriftligt materiale, ikke er tilladt uden forudgående aftale med Be Bold Iværksætter Netværk

Dette gælder både nuværende og fremtidige udgivelser af materiale.

Priser og tilbud

Alle priser er i danske kroner og altid eksklusiv moms.
Priserne fremgår af den enkelte ydelse eller konkrete tilbud.

Alle tilbud gælder i 14 dage fra afsendt dato, med mindre andet aftales.

Online shop

Alle priser på online shoppen er eksklusiv moms og bliver leveret digitalt. 

Du har ingen fortrydelsesret, når du køber digitale filer og andre digitale ydelser og services hos os. Efter modtaget betaling sendes der en ordre bekræftelse til kundens mail, hvorfra filen/filerne kan downloades.

Kurser og workshop

 Ved tilmelding til kurser eller workshop, bliver der tilsendt faktura og bekræftelse på booking til kundens mail.

Tilmelding er bindende og uden fortrydelsesret, så beløbet tilbagebetales ikke ved hverken sygdom eller udeblivelse.
Du kan altid give din plads til en anden – der skal jeg blot vide besked om dette.

I tilfælde af sygdom eller anden hændelse som er uden for min egen kontrol, som gør at jeg må aflyse kurset eller workshop, vil du blive tilbudt en ny dato.

1:1 sessioner

Afbestilling af 1:1 coaching sessioner skal senest være 48 timer før afholdelse, så skal du ombooke din tid, så gør det i god tid.

Betaling —

Skræddersyede kurser eller workshops

Aflysning eller ombooking af kursus eller workshop, skal ske senest 30 dage før den planlagte afholdelse.
Ved aflysning indtil 7 dage før betales 50% af den samlede pris.
Ved aflysning under 7 dage før betales det fulde beløb.

Bold Ladies – Medlemsskab

Dit abonnement er personligt og må kun anvendes i personlig regi. Ved misbrug kan adgangen i særlige tilfælde blive lukket uden varsel. Det personlige login må ikke deles og mangfoldiggøres uden aftale jf. lov om ophavsret

Abonnementet hæves fast d. 1. i måneden. Abonnementet fonyes automatisk ved en måneds udløb.

Abonnementet kan opsiges med én måneds varsel, til udløb af næste måneds fakturering.

Be Bold Iværksætter Netværk er altid berrettiget til at opsige abonnementet til udgangen af abonnementsperioden.

Ændringer til dit abonnement, skifter du mailadresse, skal du huske at informere os. Send os en mail på admin@beboldnetvaerk.dk  – Oplys Navn og brugernavn ved henvendelse.

Onlinekurser og Onlineforløb

 Dit onlineforløb leveres digitalt med adgang til kursus-sider på vores hjemmeside www.beboldnetvaerk.dk

Betaling sker ved tilmelding/bestilling.

Alle priser er i DKK ex. moms.

Be Bold Iværksætter Netværk gemmer hverken kortnummer, udløbsdato eller kontrolcifre – dette er der ingen adgang til.

Håndteringen af alle kortbetalinger håndteres af Stripe.

Du får adgang til kursus siderne i løbet af få minutter via mail. Hvor du på vores hjemmeside, logger ind med egen mail og kode.

Der er ingen returret på onlineprodukter, da de leveres digitalt. Adgangen til produkterne er personlige og må ikke videredeles til 3. person.
Al trafik trackes i backend.

Alle rettigheder på det leverede materiale/digitale produkt tilhører Be Bold Iværksætter Netværk. Ved køb opnås ret til at benytte det købte produkt, men dette må ikke videredistribueres eller kopieres til eget formål.

 

Fakturering

 Fakturering sker ved bestilling og fakturaen forfalder 5 dage efter fakturadato.

Kurser, workshops og 1:1 sessioner faktureres forud.

Ved manglende betaling efter forfald tilskrives renter på 0,70% og der pålægges et gebyr på 100kr.

Ved manglende betaling trods rykkere overgives faktura til Inkasso og alle udgifter til inkasso pålægges kunden.

 

Tavshedspligt og reference

 Be Bold Iværksætter Netværk har tavshedspligt mht. oplysninger som vedr. kundens forhold, kontraktmæssigt og økonomisk.
Kunden pålægges tilsvarende forpligtigelse mht. opgavens/ydelsens kontraktbetingelser og økonomisk aftale.

Aftaler indgåes mellem Be Bold Iværksætter Netværk og kunden, og skal ikke videregives til 3. part.

Be Bold Iværksætter Netværk er berettiget til at bruge kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger. Dette inkluderer brug af kundens logo etc. i Be Bold Iværksætter Netværk´s salgs- og markedsføringsmaterialer, herunder website og sociale medier.

 

Disse vilkår er gældende fra 11. marts 2020. Priserne justeres jævnligt på websiden.

 

SoMe Planner til Instagram

SoMe Planner til Instagram

Kom godt i gang med planlægningen af dit content til Instagram!

Din planner er på vej!